menu

EU-richtlijnen voor dieselmotoren plezierjachten te ingewikkeld voor handhaving

“Het is een zooitje”, verzucht de man. Hij is ondernemer in merk-scheepsdiesels. “Wie zich aan de regels houdt, wordt links en rechts ingehaald door ‘handige partijen’, die creatief omgaan met de ingewikkelde regelgeving (of deze helemaal aan hun laars lappen) en allerhande scheepsdieseltjes op de markt dumpen. Soms gedwongen door de gewijzigde regels om hun eigen faillissement te voorkomen. En als er nu gehandhaafd werd….”

Wie zich op dit moment een beetje verdiept in de wereld van de kleine dieselmotoren voor plezierjachten, ziet snel de zwarte wolken die erboven hangen. Dieselmotoren in boten, moeten voldoen aan de Wet Pleziervaartuigen 2016 gebaseerd op de complexe Europese emissienormen vastgesteld in 2013. De eerdere bepalingen en normen (Richtlijn 94/25/EG en 2003/44/EG) zijn in 2013 herschreven en staan te boek als Richtlijn 2013/53/EU (ook wel RCD-2). Producten die aan de eerdere eisen voldoen mochten tot 18 januari 2017 in de handel worden gebracht (voor bepaalde buitenboordmotoren geldt 18 januari 2020). Richtlijn 94/25/EG was eigenlijk al ingetrokken sinds 18 januari 2016, afgelopen jaar was een overgangsjaar. Je kunt dus niet zeggen, dat de industrie en handel verrast kunnen zijn door de maatregel.

Maar de praktijk is weerbarstig. En de regelgeving complex. De HISWA Vereniging heeft ‘gezien alle vragen’ ter verduidelijking al in juli 2016 een algemeen bericht over alle mogelijke boot-motorcombinaties gepubliceerd. Deze wierp op haar beurt weer zoveel – vaak – merkgebonden vragen op, dat groothandel Allpa op 15 februari jl een aparte brief heeft doen uitgaan om de specifieke situatie rond haar Solé scheepsdieselmotoren per model te verduidelijken. Het is een ratjetoe van grijze gebieden en regels. Deze houden weinig rekening met de praktijk van zowel de ondernemer met zijn voorraad, als met het gedrag van de consument, die toe is aan een nieuwe motor, die misschien maar enkele tientallen uren per jaar zal draaien. Een goedkope ‘foute motor’ kopen, die een half jaar geleden nog aan alle eisen voldeed, zal weinig schuldgevoel ten opzichte van het milieu opleveren. Eerder het gevoel van ‘handig geregeld’.

Voorraden kunnen tenslotte altijd wel eens langer blijven staan, dan gehoopt en de bedoeling was. Een paar jaar geleden kon het nog wel eens interessant lijken om te investeren in een partijtje Indiase of Chinese dieselmotoren. Maar als de watersportmarkt het dan toch weer laat afweten, ben je als ondernemer wel met de gebakken diesels komen te zitten. Dan kun je je verlies nemen, of ze alsnog proberen te verkopen. Maar in het laatste geval bega je sinds 18 januari met dieselmotoren zonder geldige CE-markering wel een ‘economisch delict‘. En dat levert zo maar een strafblad op. Als fabrikant of importeur moet je zelf zorgen dat je handelswaar de juiste CE-markeringssticker opgeplakt krijgt. In Nederland valt de Wet Pleziervaartuigen onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die heeft de uitvoer en naleving uitbesteed aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Op haar beurt heeft deze in Nederland drie bedrijven aangewezen die pleziervaartuigen en hun motoren mogen keuren om CE-markeringen te verstrekken.

Maar als je nu met die ‘verouderde’ motoren (zelfs al hebben ze nog nooit gedraaid) in je maag zit, kun je ze volgens Europese wetgeving ook elders in Europa laten keuren. Daar waar – laten we het voorzichtig zeggen – zaken soms wel eens minder strict en strak worden geregeld, dan in Noordwest-Europa. Wat hierbij niet helpt, is dat volgens de uitlaatemissievoorschriften van de 2013/53/EU richtlijn de nieuwe dieselmotor sinds januari aan zoveel eisen moet voldoen (onderaan in de bijlagen), dat er gemakkelijk wel eens iets over het hoofd kan worden gezien… Bovendien schijnt de ILenT z’n handen al vol te hebben aan handhaving in andere markten. Voor de pleziervaartuigen zou de handhaving volgens de ‘niet-frauduleuze’ ondernemer dan ook wel eens wat strakker mogen. Of eigenlijk veel strakker, want nu lijken maar weinig overtreders er iets van te merken.

Voorlopig zal de uitvoer en handhaving van Wet Pleziervaartuigen 2016 vast een probleem blijven. Als handhaving met een paar automerken en scooters al niet goed lukt, dan zal het met de kleine scheepsdiesels nog veel minder slagen. In verhouding tot andere segmenten is de watersportmarkt natuurlijk ook maar klein. Komt bij dat veel merken wel een goedgekeurd motorblok hebben (vaak nog van dezelfde fabrikant ook, Mitsubishi of Kubota), maar de rest van de motor grondig verschilt. “Dan komt er een container dieseltjes uit het Verre Oosten, waarop ze goedgekeurde filters draaien, en wordt de boel zo verkocht,” beweert een verkoper van dieselmotoren, die al jaren in het vak zit. “Buiten het zicht van de handhaving om. De consument denkt dat alles klopt, maar in werkelijkheid is het een rommeltje. Sommigen maken daar bewust misbruik van.”

source: nauticlink sept 2019

Het avontuur van Mark Slats met de Golden Globe Race

Allpa heeft Mark Slats bij gestaan met de keuze en inbouw van de Solé Diesel motor samen met allpa dealer en vriend van Mark Slats, Harry van Wijk van Harry van Wijk Boatservice uit Wassenaar. Harry zal ook aanwezig zijn op de komende Hiswa editie op de stand van Allpa, standnummer 01.241. Na het Roei avontuur is Mark Slats direct verder gegaan met zijn volgende missie: de Golden Globe Race – rond de wereld zeilwedstrijd.

Allpa Marine Equipment vond dit een super initiatief en heeft samen met Mark op BOOT 2018, Düsseldorf een plan gemaakt betreft de motor (marine diesel). Het werd een Mini 29 van Solé diesel met een Technodrive (Twin Disc) keerkoppeling. Ook de motorcontrol van Seastar Solutions en de bij behorende controlkabels zijn ingebouwd. Allpa heeft ook andere technische uitrusting geleverd voor de boot.

Mark Slats verkocht zijn huis om deel te kunnen nemen aan de Golden Globe Race. Ook zijn roeiboot “Peanuts” staat te koop om de race te kunnen bekostigen. Het renoveren en race klaar maken van zijn boot “Maverick” was zowel kostbaar als arbeidsintensief. Mark heeft zelf veel aan zijn boot gewerkt, aan de ene kant om veiligheidsredenen aan de andere kant uit kostenoverwegingen. Daarnaast moet Mark voor deelname aan de race aan een hoop (veiligheid)eisen voldoen. Zo moet hij in het bezit zijn van diverse certificaten (EHBO, veiligheid en radio), kleding voor alle weertypes, speciale voeding, specifieke apparatuur aan boord hebben en voldoende zeemijlen hebben gevaren. Na honderden uren handarbeid, met financiering door middel van donaties, de verkoop van zijn huis en boot is hij er nog steeds niet.

Mark Slats heeft eerder een solo-wereldomvaart voltooid in 2004/5 met het 46ft door Alan Buchanan ontworpen jacht “Cornelia”. De Nederlandse zeeman die in Darwin, Australië werd geboren en op 8-jarige leeftijd naar Nederland is verhuisd, kocht de Rustler 36 “The Ohpen Maverick”  - de eerste boot van dit model dat gebouwd is.

Mark heeft zijn eigen bedrijf met het renoveren van oude huizen, maar vond de voorbereidingen voor de Global Gold Race en de 2017 Talisker Transatlantic Rowing Challenge erg lang duren en veel van zijn tijd vergen. "Ik trainde elke dag 8 uur en besteedde de rest van de tijd voor planning voor deze twee evenementen. Het was erg tijdrovend!"

Opmerkelijk genoeg overwon Mark Slats de teleurstelling dat hij zijn collega-roeier verloor in de tweemansklasse, kort voor de start van de Talisker Challenge, maar hij ging door en won de single handed klasse, in recordtijd na een 4e plaats overall, vóór alle tweemans-teams!

Mark’s Golden Globe Race-uitdaging werd begeleid door de Nederlandse jachtontwerper Dick Koopmans. Het jacht werd eerder in 2017 over de Noordzee naar zijn thuishaven Wassenaar bij de vissershaven van Scheveningen gevaren en een driemans-team onder leiding van Koopmans prepareerde de boot terwijl Mark aan de overkant van de Atlantische Oceaan roeide.

Waarom heeft hij zich aangemeld voor de Golden Globe Race? "Dit is mijn lust en mijn leven”, zegt hij.

Zaterdag 23 februari ontving Slats een heldenontvangst in de haven van Scheveningen. Na maanden kon hij eindelijk weer voet aan wal zetten in Nederland. Vanwege zijn deelname aan de Golden Globe Race bevond hij zich zeven maanden in zijn eentje op zee. Vanzelfsprekend heeft die periode veel van de zeiler verlangd en geëist. Daar zal Slats in de uitzending bij Jinek meer over vertellen. Tevens wordt er aandacht aan geschonken op (npo-1), omroepwest, nos langsdelijn, Midvliet en vele andere die nog zullen volgen.

Allpa Marine Equipment BV geloofde in de vele exposure die hij zou krijgen met dit avontuur en ging Mark Slats ondersteunen in de aanloop naar zijn race rond de wereld door zijn deelname aan de Golden Globe Race te sponsoren.

source: allpa Marketing Dept.

allpa Dutch business report IBI METS 2018

  “Our customers only want three things,” Rutgers, CEO at allpa Marine Equipment, told IBI.

“Quality, support and speed.”

 allpa is an independent wholesaler and distributor of technical marine products whose portfolio includes everything from steering controls, motor equipment, propellers, shafts and generators, to hatches, deck fittings, boat seats and other associated items. The company prides itself on its well-balanced range of stock, as shops – and OEMs in particular – require just-in-time delivery. Around 10,000 items are listed in the allpa catalogue, and its warehouse in Nijmegen, near the German border, stocks more than 25,000 individual items. “The Dutch market is growing again, albeit step by step,” says Rutgers. “Our German subsidiary is also showing careful growth. Quality products, quick delivery and personal attention are key to success.”

Rutgers told IBI that allpa’s sales in the first half of 2018 were up 5% compared to the same time last year – that’s off the back of a particularly strong 2017, one that saw revenues jump by 9%. “Since the back end of April there’s been a substantial uptick in business with generators, motor equipment, controls and other technical products now being sold in substantial numbers, resulting in a surge for the business,” Rutgers says. The months of March and early April were impacted by unseasonally cold weather, he explains, which resulted in customers launching boats with little maintenance carried out in spring. Allpa is now reaping the rewards as owners catch up on essential upkeep and repairs. Allpa has enjoyed a long relationship with number of key brand partners over the years. This year it is celebrating its 30-year anniversary with Spx (former Johnson Pumps) and 25 years representing SeaStar Solutions (formerly Teleflex). allpa’s focus for 2019 will be consolidation of existing business. allpa will also focus on those suppliers that have shown real growth all over the years , and allpa Marine Equipment will benefit from shared efforts. It has been allpa’s philosophy for many years to give priority to those suppliers who show future (growth) potential.

allpa METS 2018 stand 02.41 and 02.411

Source: IBI Magazine November issue 2018 METS allpa Marine Equipment

Allpa reports boost in summer sales

Sales up 5% year on year despite weak March

(July 10, 2018) Allpa Marine Equipment, a leading European marine equipment wholesaler headquartered in Nijmegen, on the German border, has reported a positive half to the year with sales up 5% on the same period last year - that's off the back of 2017 that was one of Allpa's most successful years to date with revenues up 9% on the previous year.

The sales increase is despite a weak March and early April that were unduly impacted by unseasonally cold weather. According to Allpa, that resulted in customers launching boats with little maintenance work carried out in the spring. Now, according to CEO of the Allpa Marine Equipment Group (Benelux & Germany) Mark Rutgers, Allpa is reaping the rewards with owners catching up on that essential maintenance work. The result is that despite the weak early spring, since the back end of April there's been a substantial uptick in business with generators, motor equipment, controls and other technical products now being sold in substantial numbers, resulting in a surge for the business.

Allpa Marine Equipment has a diverse portfolio range of technical product from steering, controls, engine equipment, propellers, shafts and generators, to plumbing, hatches and deck fittings, boatseats and related products, water pumps and chandlery products (fenders / safety / compasses etc). Allpa also has its own rope line.

Allpa Marine Equipment celebrated its 45th anniversary a few years ago and has enjoyed a long relationship with a number of key brand partners. Notably in 2018, it will be celebrating a 30 year anniversary with Spx (former Johnson Pumps), and 25 years representing Seastar Solutions (formerly Teleflex).

source: https://plus.ibinews.com/article/wCePCZLrlh2/2018/07/10/allpa_reports_boost_in_summer_sales/

Allpa and Johnson Pump celebrate 30-year partnership

Two companies have been working closely together since 1988

(Aug 23, 2018) Allpa Marine Equipment, a Dutch wholesaler with branches in the Netherlands and Germany, is celebrating its 30-year working partnership with SPX Flow (formerly Johnson Pump), having served as one of its key distributors for the last three decades.

SPX Flow’s Johnson Pump Marine is a leading manufacturer of pumps for marine use, with almost 50 years of marine pump experience. The company started its cooperation with Allpa in 1988.

Robin Blank, key account manager for Johnson Pump Marine, says: “I expect a distributor to be professional and have a thorough understanding of our products. They also need strong local market knowledge to be able to find new opportunities. Allpa has been very good at servicing the market, delivering the full package to their customers.”

Established by Pim Rutgers in 1971, Allpa has been owned by Mark Rutgers since 2000. Last month the company reported a positive first half of the year, with sales up 5% on the same period in 2017.

source: https://plus.ibinews.com/article/kEfkjEtdls/2018/08/23/allpa_and_johnson_pump_celebrate_30-year_partnership/

Xantrex teams up with Allpa

Canadian power solutions specialist signs distribution deal with Allpa at Cannes

(sep 12, 2018) Canada-based Xantrex, part of the Schneider Electric group, has chosen Allpa Marine Equipment of the Netherlands as its new distributor for Benelux and Germany. The agreement, signed today at the Cannes Yachting Festival, will see Allpa manage the sales of Xantrex’s full range of DC/AC power products including battery chargers, inverters and combination units. 

As demand for our products in Europe continues to grow, it is important that our products are available through a quality distributor that will promote, service and support the Xantrex range,” says Will Tomkinson of Xantrex. “Allpa is well-qualified to do this, so we are excited to be making this partnership agreement with them.” Mark Rutgers, Allpa CEO, adds: “The Xantrex product range fits extremely well into our current product portfolio of electric products and will enable us to develop this important area of our business further.” 

Allpa is a leading Dutch wholesaler of marine equipment with branches in the Netherlands and Germany.

source: https://plus.ibinews.com/article/CHtRjcdeV3Y/2018/09/12/xantrex_teams_up_with_allpa/

Seastar Solutions celebrates 25 year partnership with dutch-German wholesaler Allpa

Allpa will handle aftersales and OEM accounts throughout the country

(January 2018 - Southampton, UK) - SeaStar Solutions, the global leader in steering and control systems, is proud to announce its 25th anniversary working with Allpa Marine Equipment of the Netherlands. Founded in 1971, Allpa is a leading European marine equipment wholesaler and has been a key distributor for SeaStar Solutions since 1993. “

We are proud of our long-standing partnership with Allpa over the past 25 years,” said Tom Douglass, Vice President of Sales and Marketing at SeaStar Solutions. SeaStar first started doing business with Allpa after the meeting of Robbie Brown (then Vice-President of International Sales for SeaStar) and Pim Rutgers (the founder of Allpa). “We have had strong growth and territory strength since that meeting, and it has continued with Mark Rutgers (the current owner of Allpa since 2000),” added Douglass.

The Allpa Team has worked tirelessly in establishing a strong and successful dealer network throughout the BeNeLux and Germany. Allpa successfully supports the Boatbuilder segment and marine aftermarket in Netherlands and Germany. “They are a true partner and we would like to offer them our thanks and appreciation for their support over the years. We’re looking forward to continued success in the future,” said Douglass.

Allpa Marine Equipment has built a very strong program over the years and this has resulted in a very strong position for Allpa and her suppliers and synergies for all involved.

To celebrate this milestone, the SeaStar Solutions sales team will make a presentation to Mark Rutgers, Managing Director of Allpa at the Düsseldorf Boat show, January 2018.

For more information on any of SeaStar Solutions wide range of products and brands, please visit www.seastarsolutions.com.

About SeaStar Solutions (former Teleflex Marine) SeaStar Solutions is the leading global provider of OEM and aftermarket products and accessories for the recreational marine and related markets. Sold around the world under the SeaStar, Sierra, BayStar, Shields, Inca, Mallory, Prime Line and Proheat brands, the Company’s products are recognised for their quality, reliability and technical innovation. For more information, please refer to the Company’s website at www.seastarsolutions.com

About Dometic Dometic enriches people’s experiences when away from home by providing smart, reliable products with outstanding design for mobile living in the areas of Climate, Hygiene & Sanitation and Food & Beverage. Dometic manufactures and sells products within these areas for use in mainly recreational vehicles, trucks and premium cars, cruisers and work boats, and for a variety of other uses. Dometic operates 22 manufacturing/assembly sites in North America, South America, Europe and Asia-Pacific. Dometic products are sold in more than 100 countries. Dometic has 6,500 employees and is listed on NASDAQ Stockholm.

About Allpa Allpa Marine Equipment is a leading privately held distributor/ wholesaler in North-Western Europe. (Netherlands) Serving the BeNeLux and Germany other small regional countries. Allpa Marine Equipment is specialist in most technical equipment for the OEM and aftermarket.. Strengths technical know-how, flexibility, innovative and a very good stock position.

For more information contact Rick Hauser P (805) 427-5259, E rickhauser@rickhausergroup.com

Zipwake chooses Allpa

Marine equipment wholesaler has become Zipwake distributor for Benelux and Germany

Allpa Marine Equipment has become Zipwake distributor for Benelux and Germany. The Netherlands-based wholesaler has been operating in the region since earlier this year. Commenting on the appointment, Goran Fredin from Zipwake says: “We are happy with Allpa and the way they drive the sales and contribute to expand Zipwake Dynamic Trim Control System’s market presence.” Allpa keeps a large stock for optimal delivery performance and also provides technical support. “If we face a more complex or sophisticated application we turn to Zipwake to find the solution together,” explains Mark Rutgers of Allpa.

source: IBIPlus (26 January 2016) https://plus.ibinews.com/article/LPtQ7H82QVo/2016/01/26/zipwake_teams_up_with_allpa/?nsl=hVsiXvxKVcpG 

Allpa Marine Equipment